Biz Kimiz?

11

Prim hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla kurulan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı, kayıt dışı istihdamın önlenmesi için diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimine ilişkin verilerin alınması ve kontrolü konularında protokol yapmak ve buna ilişkin diğer işlemleri yürütmektedir.

Ayrıca kayıt dışı istihdamla mücadele amacıyla işverenlerin, sigortalıların ve kamuoyunun sosyal güvenlik mevzuatı ve hakları konusunda bilgilendirilmelerini sağlama faaliyetlerini de yürütmektedir. Bu kapsamda kayıtlı kadın istihdamını desteklemek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (Women-Up)” projesini 7 ilde yürütmektedir.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa desteklediği proje, 15 operasyon koordinasyon birimi üyesi ve 54 proje personeli ile 9 ofiste yürütülmektedir.

11
11
11

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir.
İçerik tamamıyla T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğu altındadır ve
Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Copyright © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.

11

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir.
İçerik tamamıyla T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğu altındadır ve
Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Copyright © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.