Mali Destek

11

Proje kapsamında uygulama illerindeki gerekli şartları taşıyan 4.000 kadın işveren mali destekten faydalanacaktır. Toplam mali destek tutarı yaklaşık 25 milyon Avro (€)’dur.

Mali desteğe hak kazanan işverenlere verilecek destek miktarı, bir işçinin işverene olan toplam maliyetinin %65’ini geçmemek üzere, net asgari ücret tutarına kadardır. 2024 yılı için bu tutar aylık 15.925 TL’dir. Bir işçinin işverene toplam maliyeti için baz alınan tutar ise asgari ücrettir. Proje uygulama süresince, ortalama 4.000 kadın işverene 20 ay süreyle mali destek verilecektir.

Aylık mali destek ödemesi, aylık yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi, başvuru kriterlerinin devam ettirilmesi ve herhangi bir usulsüzlük olmaması halinde; işçinin çalıştırıldığı ayı takip eden ikinci ayın 10’una kadar, işverenin Halkbankası’nda açılmış olan TL hesabına yatırılacaktır (Örneğin 2022 yılı Nisan ayı için işverenlere ödeme 1-10 Haziran 2022 arasında yapılması planlanmaktadır). Proje kurallarına göre ödemeye hak kazanılabilmesi için, her ay projenin başvuru şartlarını sağlamaya devam edildiğinin, işçinin maaş ve prim ödemelerinin zamanında yapıldığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ödemeler 2 ay geriden yapılmaktadır.

11
11
11

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir.
İçerik tamamıyla T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğu altındadır ve
Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Copyright © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.

11

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir.
İçerik tamamıyla T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğu altındadır ve
Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Copyright © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.