Sıkça Sorulan Sorular

İŞÇİNİN İŞE GİRİŞİ NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

İstihdam edilen kadın işçi Proje Başvuru Çağrısının yayınladığı 21.02.2022 tarihinden sonra işe alınmış olmalı ve ön başvuru yapılmadan önce bu işçinin işe giriş bildirgesi verilmiş olmalıdır. Yani işveren projeye başvuru yapmadan önce işçi işe başlamış olmalıdır.

İŞVERENLER İÇİN SON KURULUŞ TARİHİ VAR MIDIR?

İşverenin işletmesini 05.03.2012’den sonra kurmuş olması yeterlidir.

PROJE KAPSAMINDA AYLIK OLARAK NE KADAR DESTEK VERİLECEKTİR?

Destek miktarı, bir işçinin işverene olan toplam maliyetinin %65’ini geçmemek üzere, net asgari ücret tutarına kadardır. (2024 yılı için bu tutar 15.925 TL).

MALİ DESTEKTEN FAYDALANMAK İÇİN İŞÇİYİ E-DEVLETTEN ÖN KAYIT YAPTIRDIKTAN SONRA MI İŞE ALMAM GEREKİYOR?

Ön kayıt şartlarından biri, işçinin işe alınmış olmasıdır. Başvuru öncesinde işçinin işe giriş kaydı yapılmalıdır.

KESİN KAYDA MALİ DESTEKTEN FAYDALANACAK İŞÇİYLE BİRLİKTE Mİ GELMELİYİM?

Hayır. İşçinin işe başlamış olması yeterlidir, işçinin kayıt ofisine gelmesine gerek yoktur.

PROJEDEN FAYDALANABİLMEK İÇİN HANGİ SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTERMEK GEREKLİDİR?

Projeden faydalanabilmek için herhangi bir sektör sınırlaması yoktur. Şartları taşıyan her işletme başvurabilir.

İŞVEREN ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASINA, TİCARET ODASINA VEYA SANAYİ ODASINA YENİ BAŞVURU YAPACAK İSE PROJEYE BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Evet. Başvuru sırasında, başvuru kriterlerini karşılıyor olması yeterlidir.

ŞAHIS İŞLETMESİ OLAN KADIN İŞVEREN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ? ŞİRKET OLMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Mali destek için başvuran girişimci, kadın olmalıdır. Çok ortaklı işletmelerde ise en az 2 ortak kadın olmalıdır. Proje şartlarının tamamını karşılıyorsa şirket yapısı önemli değildir.

İŞVERENİN DAHA ÖNCE ÇALIŞIP İŞTEN AYRILAN PERSONELİ ŞU AN İSTİHDAM EDİLİRSE PROJEDEN FAYDALANILABİLİR Mİ?

Projeden yararlanma kriterleri işçi açısından sayılmıştır. Bunlardan birisi de ilave olarak istihdam edilecek kadın işçinin 1 aydan fazla süreyle işsiz olmasıdır. Bu ve diğer koşullar yerine getirildiğinde işveren işçi için projeden faydalanabilir.

İŞÇİNİN 1 AY SÜREYLE İŞSİZ OLMASI ŞARTINDA SİGORTA KAYDI OLUP OLMAMASI YETERLİ Mİ YOKSA İŞ-KURDA İŞ ARIYORUM KAYDI GEREKLİ Mİ?

İlave olarak işe alınan kadın işçinin işe giriş tarihinden önceki son 1 aylık süreçte SGK’ ya uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı olarak bildirilmemesi yeterlidir. İŞKUR kaydı aranmamakta ya da sorgulanmamaktadır.

DESTEKTEN FAYDALANAN KİŞİLERE İŞVEREN TARAFINDAN MAAŞ ÖDEMESİ HALKBANK HESABINA MI YAPILMAK ZORUNDADIR? İŞÇİ VE/VEYA İŞVERENİN HALKBANK'TA HESAP AÇMASI ZORUNLU MUDUR?

Sadece işveren hesabının Halkbankasında açılması gereklidir. İşçinin hesabı başka bankada da olabilir.

SGK, KOSGEB VEYA DİĞER KURUMLAR TARAFINDAN SAĞLANAN TEŞVİK VEYA DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER BU PROJENİN HİBESİNDEN DE FAYDALANABİLİR Mİ?

SGK veya diğer kurumlarca verilen teşviklerden veya desteklerden yararlanan işverenler proje şartlarını sağlamaları koşuluyla bu hibe desteğinden de faydalanabilirler.

E-TİCARET YAPANLAR BAŞVURU YAPABİLİR Mİ? EVDEN HİZMET VERDİKLERİ İÇİN İZLEME ZİYARETLERİNDE SIKINTI OLUR MU?

Evden/uzaktan çalışma, başvuruya engel bir durum değildir. Fakat belli dönemlerde izleme ziyaretlerinin gerçekleştirileceği ve bu ziyaretlerde işçinin çalıştığını, işçi ve işverenin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak işverenin görevi olduğu unutulmamalıdır.

ÖN BAŞVURU YAPILDIĞINDA, BAŞVURANIN ÜZERİNE KAYITLI BİR İŞYERİ OLMASINA RAĞMEN, BAŞVURU EKRANINDA "İŞYERİ KAYDINIZ BULUNMAMAKTADIR" İKAZI İLE KARŞILAŞILIYOR. BU PROBLEM NASIL GİDERİLEBİLİR?

Ön başvuru ekranında “başvurunun neden kabul edilmediğine ilişkin” bilgilendirme yapılmaktadır. Eğer ön başvuru aşamasında e-devlet ekranında başvuruda bulunan kadın işverenin işyeri tescil bilgisi görünmüyorsa/yoksa öncelikle işyeri tescilinin yapılması için işyerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Merkezine başvurması gerekmektedir. Çünkü proje başvuru şartlarından bir tanesi ilave olarak bildirilen kadın işçinin işe giriş bildirgesinin proje ön başvuru aşamasından önce SGK’ya verilmiş olmasıdır. Bu işlemin yapılabilmesi için ise ilgili işverenin işyeri tescil işleminin yapılması gerekmektedir.

İŞVEREN EN FAZLA 9 PERSONEL ÇALIŞTIRMA KRİTERİNİ KARŞILAYARAK BAŞVURUSUNU YAPMIŞTIR. SONRASINDA 9'DAN FAZLA PERSONEL ÇALIŞTIRIRSA DESTEK ALMA HAKKINI KAYBEDER Mİ?

Hayır. En fazla 9 kişi çalıştırma şartı sadece projenin ön başvuru kesin kayıt aşamasında kontrol edilecektir. Kesin kaydı başarıyla yapılan işverenlerin ilerleyen dönemde işletmelerinin büyümesini engellememek adına kontrol yapılmayacaktır.

ORTAKLIKLARDA YÜZDELİK ORANLARI ÖNEMLİ MİDİR?

Projeden yararlanma kriterleri işveren açısından sayılmıştır. Bunlardan birisi de “Hibe başvurusunda bulunacak işveren, kadın olmalıdır. Ortaklı işletmelerde en az iki ortak kadın olmadır” şartıdır. Bu açıdan ortaklı işletmelerde ortaklık oranı önem arz etmemektedir.

İŞVEREN EMEKLİ İSE BU DURUM PROJEYE DAHİL OLMASI İÇİN BİR SORUN TEŞKİL EDER Mİ?

İşverenin emekli olup olmaması proje şartları açısından önemli değildir. Emekli bir işveren diğer şartları da sağlıyorsa projeye başvuru yapabilir. Ancak işçinin emekli olmaması proje şartları arasındadır. Eğer işçi kendi sigortalılığından dolayı aylık alıyorsa işveren başvurusunu gerçekleştiremez. Ayrıca projeden destek almaya başladıktan sonra işçi kendi sigortalılığından dolayı aylık almaya başlarsa işveren ihlale düşer ve ödeme alamaz.

PROJE KAPSAMINDA MALİ DESTEKTEN 1'DEN FAZLA ÇALIŞAN İÇİN YARARLANILABİLİR Mİ?

Hayır. Kadın işveren ilave olarak istihdam edeceği 1 işçi için projeden faydalanabilir.

İŞE ALINACAK PERSONEL AYNI İLDE İKAMET ETMEK ZORUNDA MI?

Böyle bir mecburiyet olmamakla birlikte işçinin proje kapsamındaki illerde çalışıyor olması esastır. Ayrıca belli dönemlerde izleme ziyaretlerinin gerçekleştirileceği ve bu ziyaretlerde işçinin çalıştığını, işçi ve işverenin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak işverenin görevi olduğu unutulmamalıdır.

İŞVERENİN İKİ İŞYERİ VAR. HER BİR İŞ YERİNDE 9'AR ÇALIŞAN VAR. PROJE HİBESİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Projeden yararlanma kriterleri işçi ve işveren açısından sayılmıştır. Başvuruda bulunan kadın girişimcilerin birden fazla işyeri olması durumunda tüm işyerlerindeki toplam çalışan sayısı dikkate alınacaktır.

İŞE ALINACAK İŞÇİNİN, BAŞKA BİR İŞLETME SAHİBİ OLMASI BAŞVURUYA ENGEL MİDİR?

İşçinin fiilen kadın işverenin işyerinde çalışması ve işveren ile işçinin diğer proje şartlarını sağlaması halinde projeden faydalanmak için başvuruda bulunabilir.

DESTEK ÖDEMESİ NASIL YAPILACAKTIR? HER AY İŞÇİYE ÖDENEN MAAŞ DEKONTU SİZE Mİ GÖNDERİLECEKTİR YOKSA BANKA MUVAFAKAT FORMUNDA VERİLEN İZNE GÖRE TARAFINIZDAN MI TESPİT EDİLİP ÖDENECEKTİR?

Aylık olarak proje kriterlerinin yerine getirilip getirilmediği program tarafından kontrol edilecektir. Proje kriterlerini sağlayan kadın işverenlere ödeme yapılacaktır. Ayrıca bu kontrollerin yanında işverenin işçisinin maaşını ödeyip ödemediği de kontrol edilecektir.

İŞVERENİN SADECE SGK BORCUNUN MU BRÜT ASGARİ ÜCRETİ GEÇMEMESİ GEREKMEKTEDİR? BU KURAL MALİYE BORCU İÇİNDE GEÇERLİ MİDİR?

Projeden yararlanma kriterleri işveren açısından sayılmıştır. Bunlardan birisi de “Kadın işverenin SGK’ya olan toplam prim borcu brüt asgari ücret tutarını geçmemelidir.” Proje kapsamında bu koşul dışında aylık olarak borç durumu kontrolü yapılmayacaktır.

İŞVERENİN İŞE ALDIĞI İŞÇİNİN SGK ÖDEMELERİ PROJE KAPSAMINDA MI YAPILACAKTIR?

Hayır. İşverenin işe aldığı işçinin, SGK ve maliyeye yapılacak bütün işlemleri, her işletmede olduğu gibi başvuru sahibi tarafından gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında bu işlemlerin düzgün şekilde yapıldığı kontrol edilecek ve sonrasında işverene ödeme gerçekleştirilecektir.

KOOPERATİFLER MALİ DESTEKTEN FAYDALANABİLİR Mİ?

Proje kapsamında istenilen başvuru şartlarının tümü (oda kaydı şartı dahil) sağlanıyor ise kooperatifler de projeye başvurabilirler. Ayrıca Halkbankası ile yapılan protokol neticesinde kooperatiflerin de mali desteğin yatırılacağı banka hesabını açtırabilmeleri sağlanmıştır.

İŞVERENİN İLAVE İSTİHDAM EDECEĞİ KADIN İŞÇİ UZAKTAN ÇALIŞMA ESASINA GÖRE ÇALIŞABİLİR Mİ?

Evden/uzaktan çalışma, başvuruya engel bir durum değildir. Fakat belli dönemlerde izleme ziyaretlerinin gerçekleştirileceği ve bu ziyaretlerde işçinin çalıştığını, işçi ve işverenin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak işverenin görevi olduğu unutulmamalıdır.

BAŞVURUDA VEKİL KULLANILACAK İSE VEKALETNAME NASIL OLMALIDIR?

Başvurular vekalet ile de gerçekleştirilebilir. Bu durumda başvuru sahibi uygun gördüğü kişiye noter onaylı vekaletname vermelidir. Vekaletname içinde mutlaka “SGK kapsamında yapılacak bütün iş ve işlemleri yürütmeye, imza atmaya yetkilidir.” ifadesi geçmelidir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İller için belirlenen kontenjandan fazla uygun ön başvuru olması halinde “önce gelen alır” kuralı uygulanır ve kontenjan dolduktan sonra gelen uygun başvurular da yedek listeye alınır. Yedek liste kontenjanları her il için belirlenen asil kontenjan kadar olup, bu sayının da tamamlanması durumunda o il için başvurular kapatılır.

11
11
11

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir.
İçerik tamamıyla T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğu altındadır ve
Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Copyright © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.

11

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir.
İçerik tamamıyla T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğu altındadır ve
Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Copyright © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.