Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından İşveren Hak ve Yükümlülükleriniz

İş yerinizde çalışan sigortalılarınıza verdiğiniz ücret karşılığı SGK’ya sigorta primi ödemekle yükümlüsünüz. İşçiye ödediğiniz brüt ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi; sigortalı ve işveren hissesinden oluşur. Ödenecek olan sigorta primi için esas alınacak kazancın alt sınırı brüt asgari ücret, üst sınırı ise brüt asgari ücretin 7,5 katıdır.

KADINSA İŞVEREN
DESTEK BİZDEN

11
11
11

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir.
İçerik tamamıyla T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğu altındadır ve
Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Copyright © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.