Women-UP Projesine Neden İhtiyaç Duyuldu?

11

Gelişmiş ülkelerde kadınlar cinsiyete dayalı rol ayrımından kaynaklanan sorunların çözümünde önemli ilerlemeler kaydetmiş olmakla birlikte; kadınlar, toplumda lider, yönetici ve girişimci olarak roller üstlenmiştir. Ancak yapılan çalışmalar ve istatistikler, gelişmekte olan toplumların çoğunda kadınların erkeklerle aynı fırsatlardan yararlanamadığı göstermektedir. Bu bağlamda Türkiye’de kadınların işgücü piyasasına girmelerinin önündeki başlıca engeller incelendiğinde; düşük eğitim oranı, baskın cinsiyet rolleri, bakım sorumlulukları / yükümlülükleri, kadın istihdamına yönelik toplumsal algı, yeterli beceri ve mesleki niteliklere sahip olmamaları ve finansal olanaklara sınırlı erişim karşımıza çıkmaktadır.

Kadın işgücüne katılım oranını ve kayıtlı kadın istihdam oranını artırmak için ulusal düzeyde de çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023), 2023 yılına kadar kadınların işgücüne katılım oranını %41’e çıkarmayı, kayıt dışı çalışma oranını ise %30’a düşürmeyi hedeflemektedir.     Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Programı 2022 yılı ‘İşveren Olarak Çalışanlar İçindeki Kadın Oranı’ için hedeflenen oran %12,5’tir.

İstihdam yaratmada kullanılan ekonomik enstrümanlardan biri olan girişimcilik; ekonomik kalkınma, sosyal bütünleşmeyi teşvik etmek ve eşitsizlikleri azaltmak için kritik öneme sahiptir.

Girişimciliğin önemli göstergelerinden biri olarak serbest meslek oranları istatistikleri kullanılmaktadır Türkiye’de kendi hesabına çalışan kadınların oranı (%1,3) tüm OECD bölgesindeki en düşük oranlardan biridir. Bunun nedenlerini ise; sermaye sıkıntısı, deneyim eksikliği, finansal piyasalardaki istikrarsızlık, kalifiye eleman bulamama vb. faktörler oluşturmaktadır. Tüm bu faktörlerin yanı sıra kadın girişimciler, kaynak temini açısından daha fazla sıkıntı yaşamaktadır. Bunun için iki temel neden öne sürülebilir; birincisi finansal güvenilirliklerini belgeleyecek kaynaklara sahip olmamaları, ikinci olarak da finansal konularda müzakere etme noktasında yeterli deneyime ve yeteneğe sahip olmamalarıdır. Proje kapsamında sağlanacak mali destekle istihdam piyasasına giren bir kadın, çarpan etkisi olarak diğer kadınları istihdama çekebileceğinden, kadın girişimciliğinin kadın istihdamını artırmada önemli bir adım olduğu düşünülmektedir. Bu nedenlerle, daha sağlıklı ve dengeli bir işgücü piyasası için kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda proje sayesinde sağlanacak teşvikin Türkiye’de kadın istihdamı ve kayıt dışılık oranları açısından AB seviyesine yaklaşmasının önünü açmasında büyük rol oynaması beklenmektedir.

11
11
11

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir.
İçerik tamamıyla T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğu altındadır ve
Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Copyright © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.

11

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir.
İçerik tamamıyla T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğu altındadır ve
Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Copyright © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.