AKADEMİK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (Women-Up) Projesi kapsamında; akademisyenlerden, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Akademik Danışma Kurulu 20-22 Haziran 2022 tarihleri arasında İzmir’de ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gaziantep Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gökhan GÖKGÖZ’ün, Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Banu METİN’in, Dr. Işıl KURNAZ BALTACI’nın ve Arş. Gör. Hilal Uludağ’ın katıldığı Akademik Danışma Kurulu’nun ilk toplantısında projenin hibe faydalanıcısı kadın işverenlerin profilinin belirlenmesi amacıyla yapılacak alan araştırmasının yol haritası belirlenmiş ve kadın istihdamının mevcut durumu hakkında akademik literatürün bir değerlendirmesi yapılmıştır.

11
11
11

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir.
İçerik tamamıyla T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğu altındadır ve
Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Copyright © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.