WOMEN-UP AKADEMİK DANIŞMA KURULU-3

ÜÇÜNCÜ AKADEMİK DANIŞMA KURULU (ADK) TOPLANTISI ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 
28-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Akademik Danışma Kurulu toplantısına ilgili kurum, kuruluş̧ ve STK’lar ile Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcileri katıldı.
 
Moderatörlüğünü Doç. Dr. Banu METİN’in üstlendiği toplantının ilk gününde açılış konuşmalarını SGK Strateji Geliştirme Başkanı Eşref BAŞKAN ile Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Cahit ERDOĞANLI yaptı. Proje Takım Lideri Dilşad TAŞKIN KUVELOĞLU’nun “Proje Faaliyetleri” sunumunun ardından “Dijitalleşme, Esnek Çalışma ve E-Ticaret Perspektifinde Kadın Girişimciliği” sunumuyla BAİBÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma DAVARCIOĞLU ÖZAKTAŞ kürsüye geldi. ILO Türkiye Ofisi temsilcisi Dr. Ayşe Emel AKALIN “Kadın Girişimciliği ve İstihdam” konulu sunumunda; “Kadın Girişimciliği, İnsan Hakları ve Sosyal Ekonomik ve Çevresel Zorunluluk” başlıklarında görüşlerini paylaştı. İŞKUR temsilcisi Merve KARAKUŞ ise “Aktif İşgücü Piyasası Politikaları” hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Günün son sunumunda ise TOBB Kadın Girişimciler Kurulu adına Handan KÖSE söz aldı.
 
29 Nisan günü, Dr. Işıl KURNAZ BALTACI’nın “Saha Araştırması Kapsamında Gerçekleştirilen/Gerçekleştirilecek Faaliyetler” sunumunun ardından araştırma sonuçları kurul tarafından değerlendirildi. Günün ikinci sunumunda Sosyal Güvenlik Uzmanı Nilüfer ATAGÜN, “Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklemesi Projesi (INST-CARE) Etki Analizi” sunumunu gerçekleştirdi. Toplantının ikinci günü katılımcılar tarafından yöneltilen soruların cevaplandırılmasıyla son buldu.
 
Organizasyonun son gününde 3. ADK toplantısı sonuçları ve 4. ADK toplantısının olası gündem başlıkları değerlendirerek toplantı tamamlandı.
 
 
11
11
11

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir.
İçerik tamamıyla T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğu altındadır ve
Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Copyright © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.